Reglement

LindaHannahklREGLEMENT

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname door de organisatie ten gevolge hebben.

Algemeen

Voorwaarden voor deelname

De route

Veiligheid

Aansprakelijkheid Walk4Brains organisatoren en vrijwilligers

Akkoord